Project

Rijksmonument Nijmegen

Voor dit vier verdiepingen tellende pand, van oorsprong een laat middeleeuws pakhuis heeft bouwmakker® een ontwerpplan gemaakt zodat dit pand geschikt is gemaakt voor een kantoorfunctie

Opdracht

De voorgevel, met gezwenkte top, stamt uit het begin van de 19de eeuw. De hijsbalk in de top herinnert nog aan de tijd dat het pand de functie van pakhuis had, de hijsluiken zijn nog steeds zichtbaar doordat ze in de nieuwe functie zijn voorzien van een glasplaat.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Ontwerp van de interne verbouwing waarbij rekening is gehouden met de cultuurhistorische waarden van het monumentale pand.
  • Het maken van de bestektekeningen.
  • Het opstellen van de bouwbesluit berekeningen.
  • Het verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten "Bouw" en ''Monumenten".

Ook bouwplannen?

maak een afspraak of bel 06 46 44 13 21

afbeelding Kantoor AGN
Kantoor AGN